Witamy na stronie

Centrum Informacji Turystycznych
Orlické Záhoří

Na długości 15 km (samochodem, rowerem i pieszo), na trasie z Deštné v Orlických horách do Orlické Záhoří (lub odwrotnie) znajduje się siedem tablic informacyjnych z informacjami o historii huty i produkcji szkła, które w przeszłości były źródłem utrzymania w Górach Orlickich. Na dole plansz zawsze znajdują się kody zawodów, które są zapisane w tabeli zasad gry.

Formularze z mapą można otrzymać w punktach informacyjnych - Orlické Záhoří i Deštné v Orlických horách. Nagrodą za skompletowany stół we wspomnianych centrach informacyjnych są szklane monety z Kačenką i Pašeráky. (W Deštném w Górach Orlickich znajduje się pierwsza tablica informacyjna w Muzeum, druga w restauracji Karolína, trzecia pod chałupą Masaryka.

Czwarta tablica informacyjna po 1 km w kierunku od chaty Masaryka w kierunku Orlické Záhoří - przy drodze po prawej stronie z asfaltową rampą. Piąta tablica informacyjna znajduje się prawie w Orlické Záhoří w pobliżu chaty Bedřichovka, szósta tablica znajduje się około 300 - 400 metrów od chaty Bedřichovka w kierunku mostu granicznego Bedřichovka-Lasówka, częściowo również po polnej drodze. Siódma tablica informacyjna znajduje się przy kościele św. Jana Chrzciciela w Orlickim Záhoří).