Witamy na stronie

Centrum Informacji Turystycznych
Orlické Záhoří

Długość 3 km, na trasie 8 tablic informacyjnych. Trasa jest odpowiednia dla pieszych, rowerzystów i osób o ograniczonej sprawności ruchowej (tylko tablica w Divoká Orlice nie jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich).

Najlepszym punktem wyjścia jest chata Bedřichovka. Trasa prowadzi stąd dwoma odgałęzieniami - jedna prowadzi do Trčkovej, a druga do rzeki Divoká Orlica.
Wróć z obu gałęzi tą samą trasą.

Ścieżka dydaktyczna Bedřichovka (3 km) - trasa prowadzi z Orlické Záhoří z chaty Bedřichovka, zgodnie z oznaczeniami na 8 tablicach informacyjnych http://www.ochranaprirody.cz/lokality/?idmzchu=732  Naučná stezka Bedřichovka