Witamy na stronie

Centrum Informacji Turystycznych
Orlické Záhoří

Od Vrchmezí wzdłuż granicy do Parku Narodowego Bukačka (910 - 1025 m npm) pozostała część dawnego lasu Gór Orlickich jest najważniejszym, niewielkim obszarem specjalnie chronionym w Górach Orlickich. Leży w grzbiecie gór o powierzchni 50,73 ha.

Przedmiotem ochrony są pozostałości karłowatego boru świerkowo-bukowego z domieszką klonu, żurawia i klonu. Ze względu na wysokość około 1000 m. N .m. tutaj możemy zobaczyć niskie, różnie poskręcane dziwaczne kształty drzew. Bukačka to także najbogatsze stanowisko botaniczne w Górach Orlickich. Na łąkach wilgotnych do torfowych występuje ponad 290 gatunków rzadkiej flory, z których 23 są chronione, a około 60 gatunków kręgowców.

Szczegółowe informacje o zdarzeniu podane są na planszach ścieżki dydaktycznej „Wokół deszczu”. Ścieżka dydaktyczna ma długość 15 km, a jej misją jest zapoznanie odwiedzających Góry Orlickie z pięknem przyrody i jej ochroną, a także z historią miejscowości Deštné w Górach Orlickich i jej okolic.

Zabrania się wchodzenia na trybuny poza ścieżką dydaktyczną.