Vítejte na webových stránkách

Turistického informačního centra
Orlické Záhoří

Traduje se, že v obci Kunštát a jeho okolí byl „nějaký hrad“. Ve 13 století je na kopci nyní zvaném Homole uváděn dřevěný Vraní hrad (Krähenburg). Tento hrabyl údajně postaven v době panování Přemysla Otakara II. Obec (uvedeno městečko) byla pod hradem, dnešní obec leží východněji. V dochovaném dopise kronikáře Kreusela z Neratova je uvedeno: „Obec Kunštát byla po zničení v roce 1572 nově postavena“.

Osídlení obce Orlické Záhoří, jehož název je z roku 1951 je spojeno s působením sklářů a dřevařů v Orlických horách z let 1590 -1600. Dříve samostatné, dále jmenované obce spadaly pod majetkové zájmy tří panství: opočenské, kterému naležela obec Trčkov, solnické, kterému náležely obce Bedřichovka, Jadrná a Zelenka, rychnovské s obcemi Kunštát a Černá Voda.

Nejvýznamnější dochovalou památkou je v místní márnici náhrobní deska významného skláře Johanna II. Friedricha z kladského Hausdorfu, narozeného dle dostupných pramenů v letech 1567-1573, který se dožil 68 let věku. Roku 1614 mu bylo uděleno nejstarší a adresné privilegium pro mistra skláře v oblasti Orlických hor. Na pravém břehu Divoké Orlice vystavěl sklářskou huť, jež se stala základem pozdější vsi Friedrichswald, od roku 1928 s názvem Bedřichovka.

První písemná zmínka o vsi Kunštát nyní Orlické Záhoří je z roku 1623, popisuje inventář majetku na statku Svinné Karla z Vlkanova a části solnického panství, majetku na vsi Kunštát jinak Vracov.

Dominantou obce Orlické Záhoří je pozdně barokní kostel sv. Jana Křtitele z let 1754-1763, kterému předcházel kostel dřevěný. V současnosti je kostel využíván mimo církevních obřadů také ke kulturním a výstavním akcím obce. V roce 2011 zde byla umístěna stálá expozice věnovaná významnému baroknímu malíři skla a porcelánu Ignáci Preisslerovi (1676 – 1741). V roce 2006 byla slavnostně u kostela odhalena malířova pamětní deska, kterou si připomínáme jeho život a dílo v Kunštátu na panství hrabat Kolowratů Libštejnských ve východních Čechách. V kostele je osazeno 8 vitrážových oken, které byly vyrobeny v místní sklárně . Vitrážová okna: sv. Jana Křtitele – „Křtu Páně“, nad vstupem do kostela, byla vyrobena ve Vídni r. 1910 u pana Rudolfa Leutgeba, restaurováno J. Kocánem a K. Bartákem r. 2003, druhé vitrážové okno - Ježíš na hoře Olivetské, proti vstupu do kostela, se nedochovalo.

Původní zvony v kostele byly zabaveny r. 1916 pro válečné účely, nové byly objednány u firmy Oktáv Winter v Broumově. Větší zvon vážil 195 kg „Hlas volajícího na poušti, oznamuje cestu Páně“, obdržel jméno sv. Jan Křtitel a druhý zvon o váze 65 kg „Od války nás ochraňuj Pane!“, zasvěcen Panně Marii, oba zvony vysvěceny r. 1920.

Původní věžní hodiny, které jsou nyní vystaveny ve věži kostela, jsou z roku 1897 dodány firmou Eppner z Kladského hrabství.

V září roku 1779 navštívil Kunštát císař Josef II., který na jedné ze svých inspekčních cest Kunštátem kosil oves na poli sedláka Nutze. Obnovený pomník z r. 1996 připomíná místo, kde oves kosil.

Ignác Rohrbach (1691 – 1747) řezbář – slezský sochař, narozen v Kaiserswalde (Lasówka) naproti Bedřichovce.

Karel Plachetka (1877 - 1961) významný ornitolog, narozen v Bedřichovce, jeho ucelená bohatá sbírka 255 ptačích druhů je uložena v Muzeu a galerii Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou.