Vítejte na webových stránkách

Turistického informačního centra
Orlické Záhoří

Délka 15 km (autem, na kole i pěšky), na trase z Deštného v Orlických horách do Orlického Záhoří (či naopak) je umístěno sedm informačních tabulí s informacemi o historii skláren a sklářské výroby, která v minulosti byla v Orlických horách zdrojem obživy. Na tabulích jsou vždy dole soutěžní kódy, které se zapisují do tabulky pravidel hry.

Tiskopisy s mapkou lze získat v informačních centrech - Orlické Záhoří a Deštné v Orlických horách. Odměnou za vyplněnou tabulku jsou v uvedených infocentrech skleněné mince s Kačenkou a Pašeráky. (V Deštném v Orlických horách je první informační tabule u Muzea, druhá tabule u restaurace Karolína, třetí pod Masarykovou chatou.

Čtvrtá informační tabule je po 1 km ve směru od Masarykovy chaty směrem do Orlického Záhoří - při silnici po pravé straně s asfaltovým nájezdem. Pátá informační tabule je již téměř v Orlickém Záhoří u chaty Bedřichovka, šestá tabule je asi 300 - 400 metrů od chaty Bedřichovky směrem k hraničnímu mostku Bedřichovka-Lasówka, částečně i po polní cestě. Sedmá informační tabule je umístěna u kostela sv. Jana Křtitele v Orlickém Záhoří). viz. PDF ke stažení PDF soubor (1 331 kB)