Vítejte na webových stránkách

Turistického informačního centra
Orlické Záhoří

Délka 3 km, na trase je umístěno 8 informačních panelů. Stezka je vhodná pro pěší turisty, cyklisty a osoby se sníženou pohyblivostí (pouze panel u Divoké Orlice není dostupný pro vozíčkáře).

Nejvhodnějším výchozím místem je chata Bedřichovka. Stezka odtud vede ve dvou větvích – jedna směřuje k Trčkovu a druhá k řece Divoké Orlici.
Návrat z obou větví po stejné trase.

Naučná stezka Bedřichovka (3 km) – trasa vede z Orlického Záhoří od chaty Bedřichovka, dle značení po 8 informačních tabulích - http://www.ochranaprirody.cz/lokality/?idmzchu=732  Naučná stezka Bedřichovka