Vítejte na webových stránkách

Turistického informačního centra
Orlické Záhoří

Vybudování stálé muzejní instituce a expozice je zásluhou a vyvrcholením činnosti Vlastivědného aktivu. Kulturně společenského spolku obce Deštné v Orlických horách založeného a vedeného doc. PhDr. Václavem Šplíchalem již od roku 1975. Tento spolek sdružující milovníky Orlických hor se již od svého založení věnoval převážně badatelské a osvětové činnosti v oblasti historie a etnografie v oblasti Orlických hor a také jejich přírody a geologie.

Výsledky práce aktivu byly prezentovány na krátkodobých tematických výstavách a formou tzv. vlastivědných tribun. Vlastivědný aktiv se navíc angažoval i v oblasti amatérské fotografie pořádáním soutěže a přehlídky amatérských diapozitivů DIAF. Roku 1990 byl pořádán, tehdy ještě péčí Vlastivědného aktivu i první ročník dodnes se každoročně opakujícího sklářského sympozia Tavení skla dřevem. Druhý a další ročníky sympozia byly a jsou pořádány již Muzeem Deštné.

První stálá expozice byla otevřena veřejnosti v části obce Jedlová 1.1.1991 a představovala různá řemesla provozována zdejšími starousedlíky. Byla zde umístěna také výstava preparovaných živočichů a expozice věnovaná zimním sportům. Budova prvního muzea byla ovšem roku 1993 v restituci vrácena původním majitelům a muzeum tak muselo být přemístěno do budovy bývalé mateřské školy v centru Deštného naproti kostelu sv. Máří Magdaleny, kde sídlí dodnes.

Expozice sem byly přeneseny a zaměřují se na prezentaci života obyvatel hor od poloviny 19. století. Zřizovatelem muzea je Obec Deštné v Orlických horách.

 

Villa Nova

Archeologické muzeum v přírodě Villa Nova se nachází v malebné oblasti Orlických hor na cestě mezi Rychnovem nad Kněžnou a Deštným v Orlických horách. S jeho výstavbou se začalo v roce 1992. Archeologické muzeum v přírodě Villa Nova se snaží přiblížit středověkou kolonizační vesnici v období 13.-14. století. Za tímto účelem vznikají v areálu o rozloze cca 6ha rekonstrukce objektů ze zmiňovaného období. Stavby jsou budovány s respektováním zásad a principů experimentální archeologie. To znamená, že veškeré práce jsou prováděny pomocí replik dobových nástrojů a historických technologií. Pomocí tohoto principu se například ověřují některé pouze teoreticky prokázané technologické postupy, zjišťuje se také jejich časová náročnost či odolnost a trvanlivost výsledné rekonstrukce. Zpětnou vazbou k ověření správnosti námi použitého pracovního postupu je potom tzv. archeologizace objektu a její porovnání s originální předlohou.

http://www.villanova.cz/pro-navstevniky  Muzeum Deštné

Villa Nova Uhřínov
středisko experimentální archeologie a regionálních dějin
Liberk – Uhřínov 15,
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Tel: 496663139
Mobil: 734/421 636
IČ: 60884037