Vítejte na webových stránkách

Turistického informačního centra
Orlické Záhoří

Kaple Navštívení Panny Marie (něm. Kronstädter kapelle, Maria Heimsuchung) stojí na hřebeni Orlických hor v nadmořské výšce 1035 metrů. Šindelovou střechou krytá stavba byla zbudována na kruhovém půdorysu.

První věrohodná písemná zmínka o kapli na horském hřebeni však pochází až z roku 1763. I tehdy se však jednalo o dřevěnou stavbu, kterou – patrně ve 20. letech 19. století (či nejpozději na samém počátku let třicátých) – nahradila kaple kamenná. V podobě – budeme-li věřit správnosti mapování pro potřeby stabilního katastru (prováděného v této oblasti v roce 1840) – patrně značně odlišné od té současné. I stavba z kamene však svůj boj s větrem, sněhem a mrazem brzy prohrála. Již v roce 1860 je popisována jako rozpadlá.

Na přání vlastníka rychnovského panství – hraběte Jana Kolowrata Krakovského, který na výstavbu finančně přispěl (a daroval stavební materiál) došlo v letech 1868-1869 k přestavbě kaple, či spíše stavbě kaple nové na místě té původní.

A to v ne právě tradiční podobě: relativně prostá zděná stavba byla vystavěna na (přibližně) kruhovém půdorysu, ze kterého vystupuje jen krytý vchod. Zakončena je kuželovitou, došky krytou střechou s malým křížkem osazeným na vrcholu.

První kamenná Kunštátská kaple byla významným bodem při prvních topografických a výškopisných měřeních. U kaple se tak setkávají katastry hned čtyř původních vsí: Velké Zdobnice, Malé Zdobnice, Černé Vody a Kunštátu.