Vítejte na stránkách obce

Orlické Záhoří

 

Obec ikona

projekty ikona

TIC ikona

Aktuality ikona

Ověřejná firma ikonaOvěřená firma ikona

Akce ikona

Hasiči ikona

ZŠ a MŠ ikona

veřejné zakázky ikona

25.05.2020 09.06.2020  Zpráva o hospodaření DSO Region Orlické hory - Závěrečný účet za rok 2019 pdf (1 108 kB)

                               - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region Orlické hory - 2019 pdf (156 kB)

                               - Inventarizační zpráva - 2019 pdf (322 kB)

                               - Příloha č. 4 Příkazu č. 1/2019 pdf (386 kB)

                               - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - 2019 pdf (177 kB)

 

13.05.2020 29.05.2020 Návrh závěrečného účtu obce Orlické Záhoří na rok 2019 13.05.2020 29.05.2020 Návrh závěrečného účtu obce Orlické Záhoří na rok 2019 (214 kB)

                                      Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 (584 kB)

                                      Inventarizační zpráva obce za rok 2019 Inventarizační zpráva obce za rok 2019 (448 kB)

                                      Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha za rok 2019 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha za rok 2019 (901 kB)

                                      Závěrečný účet  - sestavy FENIX za rok 2019 Závěrečný účet - sestavy FENIX za rok 2019 (393 kB)

29.05.2019 25.06.2019 - Zpráva o hospodaření DSO Region Orlické hory - Závěrečný účet za rok 2018 Zpráva o hospodaření DSO Region Orlické hory - Závěrečný účet za rok 2018 (307 kB)

                                  - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (379 kB)

                                  - Výkazy DSO Region Orlické hory k 31.12.2018 Výkazy DSO Region Orlické hory k 31.12.2018 (177 kB)

                                  - Inventarizační zpráva DSO Region Orlické hory r. 2018 Inventarizační zpráva DSO Region Orlické hory r. 2018 (322 kB)

23.05.2018  12.06.2018 Zpráva o hospodaření DSO Region Orlické hory k 31.12.2017 - Závěrečný účet za rok 2017 Zpráva o hospodaření DSO Region Orlické hory k 31.12.2017 - Závěrečný účet za rok 2017 (43 kB)

                                        Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region Orlické hory za rok 2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region Orlické hory za rok 2017 (370 kB)

                                        Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu DSO Region Orlické hory za rok 2017 Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu DSO Region Orlické hory za rok 2017 (175 kB)

                                        Inventarizační zpráva DSO Region Orlické hory za rok 2017 Inventarizační zpráva DSO Region Orlické hory za rok 2017 (296 kB)

26.04.2017 30.06.2018 - Schválení závěrečného účtu 2016 - Usnesení zastupitelstva dne 24.04.2017 Schválení závěrečného účtu 2016 - Usnesení zastupitelstva dne 24.04.2017 (975 kB)

_                                                          Zpráva o hospodaření obce Orlické Záhoří za rok 2016 - titulní strana Zpráva o hospodaření obce Orlické Záhoří za rok 2016 - titulní strana (235 kB)

                                                           Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Orlické Záhoří za rok 2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Orlické Záhoří za rok 2016 (235 kB)

                                                           Závěrečný účet obce Orlické Záhoří za rok 2016 - sestava Fenix Závěrečný účet obce Orlické Záhoří za rok 2016 - sestava Fenix (1 732 kB)

                                                           Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky - 2016 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky - 2016 (2 165 kB)

                                                           Inventarizační zpráva obce Orlické Záhoří za rok 2016  Inventarizační zpráva obce Orlické Záhoří za rok 2016 (167 kB)

                                                           Zápis z kontroly hospodaření S.O.M. spol. s.r.o. Orlické Záhoří za rok 2016 + sestavy Zápis z kontroly hospodaření S.O.M. spol. s.r.o. Orlické Záhoří za rok 2016 + sestavy (200 kB)

                                                           Zápis z kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Orlické Záhoří za rok 2016 + sestavy Zápis z kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Orlické Záhoří za rok 2016 + sestavy (750 kB)

                                                           Zápis z kontroly hospodaření SKI Areálu Orlické Záhoří za rok 2016 + sestavy Zápis z kontroly hospodaření SKI Areálu Orlické Záhoří za rok 2016 + sestavy (499 kB)

07.04.2017 24.04.2017 - Návrh závěrečného účtu 2016 Návrh závěrečného účtu 2016 (235 kB)

                                                     Zpráva o hospodaření obce Orlické Záhoří za rok 2016 - titulní strana Zpráva o hospodaření obce Orlické Záhoří za rok 2016 - titulní strana (235 kB)

                                                     Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Orlické Záhoří za rok 2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Orlické Záhoří za rok 2016 (2 165 kB)

                                                     Závěrečný účet obce Orlické Záhoří za rok 2016 - sestava Fenix Závěrečný účet obce Orlické Záhoří za rok 2016 - sestava Fenix (1 732 kB)

                                                     Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky - 2016 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky - 2016 (200 kB)

                                                     Inventarizační zpráva obce Orlické Záhoří za rok 2016 Inventarizační zpráva obce Orlické Záhoří za rok 2016 (167 kB)

                                                     Zápis z kontroly hospodaření S.O.M. spol. s.r.o. Orlické Záhoří za rok 2016 + sestavy Zápis z kontroly hospodaření S.O.M. spol. s.r.o. Orlické Záhoří za rok 2016 + sestavy (750 kB)

                                                     Zápis z kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Orlické Záhoří za rok 2016 + sestavy Zápis z kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Orlické Záhoří za rok 2016 + sestavy (499 kB)

                                                     Zápis z kontroly hospodaření SKI Areálu Orlické Záhoří za rok 2016 + sestavy Zápis z kontroly hospodaření SKI Areálu Orlické Záhoří za rok 2016 + sestavy (975 kB)