Vítejte na stránkách obce

Orlické Záhoří

 

Obec ikona

projekty ikona

TIC ikona

Aktuality ikona

Ověřejná firma  ikonaOvěřená firma ikona

Akce ikona

Hasiči  ikona

ZŠ a MŠ  ikona

veřejné zakázky ikona

O víkendu 27. - 28.6.2020 se v Orlickém Záhoří konaly v rámci česko-polského projektu Rok pašeráka reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002047 Pouťové oslavy s pašeráckou zábavou.

Sobotní program zahájila posvícenská bohoslužba v  Černé Vodě, kde se připomínalo 12. výročí znovuvysvěcení kaple Navštívení Panny Marie, kterou opravily Lesy ČR s.p. a slavnostně tu zazněly lovecké signály, které znějí na honech, v podání Filipa Trejtnara.

Další program pro děti i dospělé byl připraven na místním hřišti, kde se  děti bavily  s klaunem a později všichni na  pašerácké zábavě se skupinou Relax.

Nedělní pouťovou bohoslužbu koncelebroval duchovní správce farnosti Mons. Josef Suchár, na varhany hrál Josef Hroch a spolu s ním zpívala Eliška Hrochová. V německém jazyce a místním dialektu zpíval sbor Orlickohorských a také nechyběl polský jazyk našich přátel z Polska.

Slavnostní odpolední program na návsi uvedl a všechny přítomné přivítal místostarosta Libor Krček. Ve svém hudebním vystoupení, tentokrát na návsi pokračovali Josef a Eliška Hrochovi. Děti z místní školy a školky si s panem učitelem Petrem Strachem připravily a zazpívaly lidové písničky: "Já jsem muzikant", "Když jsem já sloužil"a "Není nutno" od Jaroslava Uhlíře. V německém jazyce o lásce, kráse a přírodě Orlických hor zpíval sbor Orlickohorských pod vedením Aloise Galleho. Na závěr programu hráli a zpívali Míra a Veronika Tomanovi.

Fotodokumentace: http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/102-poutove-oslavy-s-paserackou-zabavou-27-28-6-2020

publicita fmp komplet barevna jpg11

V sobotu 11.7.2020 se konal v Orlickém Záhoří v rámci projektu "Rok pašeráka" 13. ročník Orlicko-Bystřického poháru se soutěžemi pro malé pašeráky, soutěžilo se v požárním sportu.

Zúčastnilo se celkem 11 družstev, ve třech kategoriích: děti, ženy, muži, z toho 4 byly z Polska.

Slavnostního zahájení se účastnili: hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Martin Červíček, za územní odbor HZS  Rychnov nad Kněžnou  ředitel Martin Král a náměstek úseku IZS a operačního řízení David Pouč.

V doprovodném programu proběhla ukázka Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje a SDH Rokytnice v Orlických horách při vyprošťování  zraněného z auta.

O hudební produkci se postarala skupina Trop z Olešnice v Orlických horách.

Orlicko-Bystřický pohár se soutěžemi pro malé pašeráky 11.7.2020

Orlicko-Bystřický pohár se soutěžemi pro malé pašeráky 11.7.2020

Pořadí:                             čas:

DĚTI

  I. Zablocie (PL)            0:41,27

 II. Plawnica (PL)           0:47,29

 

 

ŽENY

  I. Žamberk (CZ)             0:38,38

 II. Kameničná (CZ)          0:46,66

III. Zdelov (CZ)                 0:51,61

 

MUŽI

  I. Žamberk (CZ)             0:39,64

 II. Zálší (CZ)                    0:42,12

III. Plawnica (PL)             0:43,66

 

 

Orlicko-Bystřický pohár se soutěžemi pro malé pašeráky 11.7.2020

Z důvodu vývoje epidemiologické situace COVID-19, může být program akce upraven, případně zrušen.

Akci pořadatel uskuteční za dodržení přesně definovaných podmínek pro skupinové akce max. 300 osob více na: koronavirus.mzcr.cz koronavirus.mzcr.cz

 

HASIČI 2020

V sobotu 15.2.2020 se v Orlickém Záhoří konalo MASOPUSTNÍ VESELÍ.

V průvodu se sešlo téměř 50 masek a průvod doprovázelo stejný počet přihlížejících.

V průvodu a na večerní zábavě tradičně hrál Míra Toman.


Děkujeme všem účastníkům, muzikantům a občerstvujícím.

 

V sobotu 11.1.2020 se konal ve Skiareálu Černá Voda - Orlické Záhoří, závod na saních rohatých,  s mottem "Zkus předjet pašeráka".

Akce se konala v rámci česko-polského projektu "Rok pašeráka" reg.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002047, který Obec Orlické Záhoří realizuje s Gminou Bystrzyca Klodzka.

Ukázkovou jízdu předvedli Pašerák s Rampušákem a také samozřejmě soutěžili.

Do cíle závodu dojelo 42 posádek, včetně několika polských.

Vítězná posádka ve složení: p. Chvojková a p. Baše, která dojela v čase 21,75 sekund, naplnila motto závodu a předjela zkušenou pašeráckou dvojici.

Výsledky ke stažení

dsc 0804

 

 

 

 

V sobotu 30. listopadu 2019 se v Orlickém Záhoří konal I. Adventní koncert s ochutnávkou pašeráckých dobrot.

V kostele sv. Jana Křtitele byla rozsvícena první  svíce na adventním věnci.  Dětí z místní školy a školky na úvod  zazpívaly vánoční koledu  a  začalo  I. adventní koncertní vystoupení dětského pěveckého sboru Petrklíč z Letohradu s hudebním doprovodem pod vedením  sbormistryně Mirky Stejskalové.

Účinkující a hosté koncertu byli odměněni sladkými pašeráckými dobrotami, které pro tuto příležitost připravily děti z místní školy a školky.

Na Obecním úřadě probíhal tradiční adventní jarmark, nechyběly adventní věnce, keramika, vánoční ozdoby a dekorace, šperky, hrníčky, kalendáře, cukroví, perníčky, výborné pašerácké klobásy, párečky a teplé nápoje.

Po setmění byl  slavnostně rozsvícen vánoční strom a betlém a je tu advent ... 

Z kostela  bylo  k betlému přeneseno adventní světlo, které se během podvečera postupně šířilo mezi návštěvníky.

Akce se konala v rámci projektu "Rok pašeráka" reg. č.CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002047, který je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

publicita fmp komplet barevna jpg11

 

Další z cyklu putovních adventních koncertů Advent mezi horami, bude v sobotu 7.12.2019 ve 14 hodin v polské Lasówce, v kostele sv. Antonína. Těšit se můžete na smíšený pěvecký sbor STA ALLEGRO z Kudowy Zdrój.

 

Foto: Mgr. Michaela Prouzová 

http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/98-i-adventni-koncert-s-ochutnavkou-paserackych-dobrot-30-11-2019