Vítejte na stránkách obce

Orlické Záhoří

 

Obec ikona

projekty ikona

TIC ikona

Aktuality ikona

Ověřejná firma  ikonaOvěřená firma ikona

Akce ikona

Hasiči  ikona

ZŠ a MŠ  ikona

veřejné zakázky ikona

Název projektu: POV 2018 - Obec Orlické Záhoří

Číslo projektu: POVU1-0091

Logo KHK

Realizováno za finanční  podpory Královéhradeckého kraje

Popis projektu:

V rámci projektu byla opravena místní komunikace v lokalitě BV 22, která byla v nedostatečné kvalitě, poškozená především provozem těžké zemědělské techniky. Obec Orlické Záhoří opravila povrch této komunikace stejným materiálem, který byl na komunikaci doposud, a kvalitním zválcováním tohoto materiálu cestu udělala sjízdnou. U této komunikace nedošlo ke změně šířky ani nivelity.
V místní části Bedřichovka, u nejfrekventovanější místní komunikace, bylo v rámci projektu vyměněno 14 ks sloupů dosluhujícího veřejného osvětlení. Původní veřejné osvětlení bylo ve velmi špatném stavu, vybaveno ještě sodíkovými výbojkami zavěšenými na silně zkorodovaných sloupech. Provoz a údržba této části osvětlení byly velice finančně náročné a neekonomické. Reálně hrozilo, že by osvětlení neprošlo řádnými revizemi. Po komunikaci, která je osvětlením nasvícena, se pohybuje velké množství dětí a mládeže, které jsou zde ubytováni v rekreačních zařízeních, které pořádají školy v přírodě. Výměna osvětlení přispěla ke zvýšení bezpečí v tomto úseku a také LED osvětlení, které bylo umístěno je mnohem šetrnější k životnímu prostředí, než předchozí sodíkové výbojky.

Plánovaná výměna a doplnění kontejnerů na tříděný odpad bude řešena v rámci POV 2019.
Přínosem projektu pro obec Orlické Záhoří bylo zajištění takového prostředí v obci Orlické Záhoří, které zde zajistí udržení obyvatel i navracení turistů. Obec se stala bezpečnější a ekologičtější. Cíle projektu byly naplněny.

Výše dotace: 360 000 Kč