Vítejte na stránkách obce

Orlické Záhoří

 

Obec ikona

projekty ikona

TIC ikona

Aktuality ikona

Ověřejná firma  ikonaOvěřená firma ikona

Akce ikona

Hasiči  ikona

ZŠ a MŠ  ikona

veřejné zakázky ikona

POV 2019 – Obec Orlické Záhoří

 Logo KHK

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

 

Cílem projektu je dosažení efektivního ekologického odpadového hospodářství v obci Orlické Záhoří.

Obec Orlické Záhoří vzhledem ke své rozloze a velkému počtu chalupářů a zvyšujícímu se turistickému ruchu řešil problém s naprostým nedostatkem kontejnerů na komunální a tříděný odpad. Již v minulosti Obec Orlické Záhoří investovala nemalé částky do nákupu kontejnerů na tříděný odpad a bioodpad, avšak vzhledem ke zvyšujícímu se počtu množství tříděného odpadu bylo nutné investovat do nákupu dalších kontejnerů. Odpad zde produkují nejen obyvatelé, turisté a návštěvníci z Polska, ale nemalé množství odpadu vyprodukují i zaměstnanci dojíždějící do zóny v Kvasinách. Jsme nejenom turistickou oblastí, ale i tranzitní obcí pro polské dělníky pracující v této zóně.
Přínosem projektu pro obec Orlické Záhoří bylo zajištění takového prostředí v obci Orlické Záhoří, které zde zajistí udržení obyvatel i navracení turistů. Obec se stala ekologičtější, což je vzhledem k umístění obce v CHKO Orlické hory velmi vítaným efektem.

Výše dotace: 118 000 Kč