Vítejte na stránkách obce

Orlické Záhoří

 

Obec ikona

projekty ikona

TIC ikona

Aktuality ikona

Ověřejná firma  ikonaOvěřená firma ikona

Akce ikona

Hasiči  ikona

ZŠ a MŠ  ikona

veřejné zakázky ikona

Kostel sv. Jana Křtitele Orlické Záhoří - pozdně barokní kostel z let 1754–1763, kterému předcházel kostel dřevěný, uváděný už v roce 1612. Kostel je jednolodní, obdélníkový se zaoblenými rohy. Hranolová věž přiléhá k pravoúhlému presbytáři. Lze zde spatřit fresky z 2. poloviny 19. století. Zařízení kostela je barokně-klasicistní, pocházející z doby kolem roku 1770. Hlavní oltář se sochami sv. Jana Nepomuckého, Zikmunda, Václava a Vojtěcha je zajímavým dokladem uctívání českých národních světců v poněmčeném pohraničí. Můžeme zde vidět i malý obraz Madony s Ježíškem.

V lodi jsou dva pseudorománské oltáře. V kostele je umístěna stálá expozice historie sklářství a celoroční výstava fotografií, zpřístupněná je nově i vyhlídková věž kostela s expozicí v půdním prostoru, otevřeno dle provozu informačního centra.

V rámci projektu "Z věže do věže se sv. Janem Nepomuckým", byl pořízen  a vysvěcen v roce 2020  -  litý zvon sv. Jan Nepomucký  - 100 kg zvon,E2  a dřevěná  vyřezávaná socha sv. Jana Nepomuckého, k vidění při prohlídkách kostela sv. Jana Křtitele v Orlickém Záhoří.www.orlickezahori.eu Orlické Záhoří

Bohoslužby se tu konají každou první neděli v měsíci v 8:00 hodin, aktuálně rozpis: https://www.neratov.cz/navstivte-neratov/pro-poutniky/bohosluzby Rozpis bohoslužeb

Otevírací doba Kostel, Orlické Záhoří Kostel, Orlické Záhoří Kostel, Orlické Záhoří Kostel, Orlické ZáhoříKostel, Orlické Záhoří Kostel, Orlické Záhoří Kostel, Orlické Záhoří Kostel, Orlické Záhoří Kostel, Orlické Záhoří Kostel, Orlické Záhoří Kostel, Orlické Záhoří Kostel, Orlické Záhoří Kostel, Orlické Záhoří


Zvon

socha